Ugodnosti in kako zahtevati JKM BPJS Zaposlitev, ki jo lahko opravijo dediči

Program za zaščito pred smrtjo (JKM) je program za udeležence BPJS Employment skupaj s programi zavarovanja za nezgodo pri delu (JKK), Starost Security (JHT) in Pension Security (JP). Udeleženci JKM BPJS Ketenagakerjaan morajo plačevati mesečne prispevke v višini 0,3 odstotka plače za delavce prejemnike plače (PPU) in 6.800 Rp za delavce, ki niso prejemniki plače (PBPU). Z udeležbo v Zaposlitvenem programu JKM BPJS obstaja več ugodnosti, ki jih lahko pridobijo dediči udeleženca. Kako izplačati BPJS Pokojna oseba mora izpolnjevati upravne zahteve in upoštevati uveljavljeni tok zahtevkov za smrt pri zaposlitvi BPJS.

Opredelitev zaposlovanja JKM BPJS

Nacionalni svet za socialno varnost opredeljuje program za zaščito pred smrtjo ali JKM kot nacionalno voden program socialne varnosti, ki temelji na načelu socialnega zavarovanja, z namenom zagotavljanja nadomestil za smrt, ki se izplačujejo dedičem umrlih udeležencev. BPJS Employment Death Security se razlikuje od zavarovanja za nezgodo pri delu, ker je ta program denarno nadomestilo, ki se dodeli dedičem, ko udeleženec umre med aktivnim sodelovanjem, ne pa zaradi delovne nesreče.

Prednosti zaposlovanja JKM BPJS

Obstajajo različne ugodnosti, ki jih lahko pridobite s sodelovanjem v programu zaposlovanja JKM BPJS. Po poročanju spletnega mesta BPJS Employment prednosti programa JKM BPJS-TK vključujejo:

1, Denarna odškodnina

Dediči udeležencev BPJS Employment Death Security bodo prejeli denarna nadomestila v skupni višini 42.000.000 IDR z naslednjimi podatki:
 • 000 000 plačati naenkrat
 • 000 000, ki se redno plačuje 24 mesecev
 • 000 000 kot pogrebni stroški

2. Nadomestilo za štipendijo

Ugodnosti JKM BPJS Ketenagakerjaan vključujejo tudi štipendije za otroke, ki sodelujejo v programu in imajo minimalno obdobje prispevka 3 leta. To nadomestilo se obema sodelujočima otrokoma redno dodeli vsako leto glede na stopnjo izobrazbe vsakega otroka. Vsaka štipendijska ugodnost ima rok za odškodnino BPJS Employment smrtnega zavarovanja, in sicer:
 • Stopnja izobrazbe od vrtca do osnovne šole/ekvivalent dobi nadomestilo za štipendijo v višini 1.500.000 Rp/osebo/leto, z največjo mejo 8 let.
 • Stopnja/ekvivalent srednješolske izobrazbe prejmejo štipendijsko nadomestilo v višini 2.000.000 Rp/osebo/leto, z največjo mejo 3 let.
 • Stopnja/ekvivalent srednješolske izobrazbe prejmejo štipendijsko nadomestilo v višini 3.000.000 Rp/osebo/leto, z največjo mejo 3 let.
 • Visokošolska stopnja z največ S1 ali usposabljanjem bo prejela štipendijsko nadomestilo v višini 12.000.000 Rp/osebo/leto, z največjo mejo 5 let.
Za razliko od denarnega nadomestila je treba zahtevke za štipendijo vložiti vsako leto. Če dediči ob smrti udeleženca niso vstopili v šolsko starost, se novo nadomestilo štipendije dodeli ob vstopu otroka v šolsko starost. Rok za zahtevke za štipendijsko zavarovanje za zaposlitev BPJS se izteče, ko bo otrok, ki sodeluje v programu BPJS Employment Death Security, star 23 let, je poročen ali že dela. [[Povezan članek]]

Kako uveljavljati zdravstveno zavarovanje BPJS za primer smrti

Za pridobitev nadomestila za zaposlitev JKM BPJS je najbolje, da se postopek uveljavljanja ugodnosti izvede čim hitreje, tako da se lahko nadomestilo takoj dodeli dedičem. Sledijo koraki, ki jih morajo dediči opraviti kot način za uveljavljanje smrtnega zavarovanja BPJS Employment.

1. Dediči obiščejo vas

Najprej morajo dediči obiskati kelurahan, da izpolnijo naslednje zahteve:
 • Legalizacija osebnih izkaznic udeležencev in družinskih izkaznic
 • Izdelava smrtnega lista
 • Naredite enotno potrdilo za tiste, ki niso poročeni
 • Legalizacija osebnih izkaznic dedičev
 • Legalizirati rojstni list udeleženca.

2. Pripravite dokumente o popolnosti

Poleg tega morajo dediči pripraviti tudi različne popolne dokumente, vključno z:
 • Kartica udeleženca programa zaposlitvenega zavarovanja BPJS
 • Osebna izkaznica udeleženca
 • Udeleženci KK
 • osebna izkaznica dediča
 • Potrdilo o dedičih
 • Mrliški list
 • Izpolnjena obrazca JK in JHT
 • Hranilna knjižica z računom na ime dedičev
 • Pooblastilo, če je dovoljeno
 • Pooblaščena osebna izkaznica.

3. Obiščite Zavod za zaposlovanje BPJS

Po izpolnitvi vseh zahtev in dokumentov lahko dediči obiščejo Zavod za zaposlovanje BPJS na:
 • Izpolnite obrazec za zahtevek za smrtno nadomestilo
 • Izpolnite dokumente o zahtevkih.
Poleg tega bo Zavod za zaposlovanje BPJS preveril vse podatke in datoteke zahtevkov. Denar za odškodnino bo izplačan in nakazan na račun upravičenca. Izplačilo dajatev JKM BPJS Ketenagakerjaan mora biti opravljeno najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu prošnje za JKM. Če imate vprašanja o zdravstvenih težavah, lahko brezplačno vprašate svojega zdravnika neposredno v aplikaciji za zdravje družine SehatQ. Prenesite aplikacijo SehatQ zdaj v App Store ali Google Play.